Upozornění na aktivity firmy Informatik - Česká republika spol. s r.o.

| 21.07.2016 |

V poslední době se opět začínají vyskytovat případy, kdy podnikatelé (fyzické i právnické osoby) čerstvě zapsaní do živnostenského rejstříku obdrží během několika málo dnů zásilku od firmy Informatik – Česká republika spol. s r.o., Lidická 2030/20, Brno.

Obsahem zásilky je průvodní dopis a složenka na částku 1 785 Kč (případně na jinou částku). Průvodní dopis má v záhlaví uveden velkým písmem text „REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTÍ“, pod čarou je uveden název firmy.

Dále dopis obsahuje velmi podrobné informace z veřejné části živnostenského rejstříku o podnikatelském subjektu – adresátovi. V druhém odstavci je pak obsažena nabídka zápisu do „Rejstříku obchodu a živností“ s podmínkou uhrazení příslušné avízované finanční částky.

Záhlaví průvodního dopisu, hustě a drobným písmem psaný komplikovaný text nabídky může vyvolávat dojem, že se jedná o povinnost nově vzniklého podnikatelského subjektu avizovanou částku uhradit coby další krok registrace spojené se vstupem do podnikání.

Dovoluji si proto zdůraznit, že citované aktivity firmy Informatik – Česká republika spol. s r.o., Lidická 2030/20, Brno, jsou ryze jejím soukromým podnikatelským projektem a v žádném případě nejsou pro nové podnikatele povinné.

„REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTÍ“ provozovaný touto firmou nemá status oficiálního registru a je nutné jej chápat výhradně jako reklamní. Avšak vzhledem k tomu, že rejstřík je přístupný pouze registrovaným subjektům a nikoliv běžným občanům, je pro klasického spotřebitele hledajícího nějakou službu zcela bezcenný.

Jediným oficiálním živnostenským rejstříkem je informační systém veřejné správy provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Do tohoto rejstříku je zapsán každý podnikatelský subjekt podnikající v režimu živnostenského zákona, a to zcela automaticky, zdarma a bezprostředně po vydání živnostenského oprávnění. Systém je provozován v režimu online, takže nejpozději druhý den po zápisu subjektu jsou informace veřejně a zdarma přístupné na webové adrese www.rzp.cz.

Pokud tedy nový podnikatel obdrží zásilku výše uvedeného charakteru, nezakládá se mu žádná povinnost na nabídku reagovat a uhradit požadovanou finanční částku.

V případě pochybností doporučuji obrátit se na kterýkoliv živnostenský úřad s dotazem, zda se jedná o oficiální dokument. Postačuje telefonát, případně běžná forma e-mailu s naskenovaným obsahem zásilky.

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík
vedoucí Obecního živnostenského úřadu Kroměříž


Sdílejte článek

Tisknout článek