Upřesněný návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. ledna 2015

| 23.01.2015 |

Tiskové zprávy

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Směna pozemků parc. č. 503 a parc. č. 504/2 za id. ¾ pozemku parc. č. 438/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže

2/2 Zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2015 

3/2 Rozpočtové opatření na 2015 (odbor školství a sociální péče)

4. Různé 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek