Svůj vztah k seniorům vyjádřila mládež v literárních dílech

| 12.04.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy Zdravé město Místní agenda 21

Vznik Dne úcty ke stáří inicioval v loňském roce místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka. Každoročně by tak první středa v měsíci dubnu měla patřit akcím a projektům, které mají za cíl ukázat mladým, že starší lidé jsou i přes svůj vyšší věk plnohodnotnými členy společnosti a jejich zkušenosti a názory prověřené skutečným životem mají svou důležitost, a na druhou stranu aby si i senioři uvědomili, že mladá generace není špatná, že má jen odlišné životní postoje a priority. „Je velmi důležité, aby se obě tyto skupiny co nejvíce setkávaly a vzájemně se od sebe učily a inspirovaly se. Věřím, že vzájemná spolupráce bude přínosná pro všechny a prospěje městu i jeho obyvatelům,“ objasňuje důvody vzniku akce Pavel Motyčka.

U příležitosti letošního Dne úcty ke stáří, který připadl na 5. dubna, vyhlásily Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 literární soutěž, do které se přihlásilo 35 žáků základních a středních škol z Kroměříže a Holešova. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Předložené práce hodnotila Rada seniorů. Slavností vyhlášení a předání cen pro vítěze proběhlo právě 5. dubna v Domově pro seniory U Kašny na Riegrově náměstí v Kroměříži. A jak uvedla členka Rady seniorů Jitka Dvořáková, všechny práce byly velmi povedené a vybrat vítězné nebylo vůbec jednoduché. Ceny nejlepším předal místostarosta Motyčka. Na pomyslných stupních vítězů stanuli:

I. kategorie: 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
1. místo: Vojtěch Kapounek (Církevní ZŠ)
2. místo: Šárka Podnecká (ZŠ U Sýpek)
3. místo: Natálie Toboličová (ZŠ Zachar)

II. kategorie: střední školy
1. místo: Zuzana Zavadilová (Arcibiskupské gymnázium)
2. místo: Daniel Kolář (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov)
3. místo: Kristýna Mozolová (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov)

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek