Stanovisko města ve věci funkce ředitelky Domu kultury

| 13.01.2015 | Mgr. Pavel Zrna

Tiskové zprávy

V souvislosti s výměnou volených představitelů města Kroměříže po podzimních komunálních volbách vyjadřují někteří občané názor zpochybňující skutečnost, že se bývala starostka Daniela Hebnarová vrátila do funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži. Tuto funkci zastávala již před předchozími komunálními volbami a svým nástupem do čela radnice. Kritické hlasy zpochybňují změnu usnesení Rady města Kroměříže (RMK), týkající se uvolnění Daniely Hebnarové z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži pro výkon veřejné funkce, v daném případě funkce starostky města, a její následný návrat do funkce ředitelky Domu kultury.

Aby radnice vyvrátila zmíněné pochybnosti, požádala o stanovisko v dané věci Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly jako orgán vykonávající dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce. Ministerstvo vnitra ve své odpovědi sdělilo, že ze strany města Kroměříž nebyl v případě změny usnesení RMK, ve vztahu k uvolnění Daniely Hebnarové z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži pro výkon veřejné funkce uvolněného člena zastupitelstva města Kroměříž, porušen zákon a usnesení je tudíž platné. Z uvedeného tedy vyplývá, že Daniela Hebnarová je po ukončení výkonu veřejné funkce starostky města nadále ředitelkou Domu kultury v Kroměříži.

Sdílejte článek

Tisknout článek