Revitalizace sídlišť Oskol a Zachar začne už v březnu

| 07.02.2015 |

Tiskové zprávy

V návaznosti na již realizované projekty Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) dojde v Kroměříži od letošního jara k dalším úpravám veřejných prostranství.

Plánovaný okruh revitalizovaného území se díky projektu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod“ rozšíří o sídliště Oskol a Zachar.

Projekt je z 85% spolufinancovaný ze strukturálního fondu ERDF.

Všechny řešené plochy jsou veřejným prostorem sídlišť, přičemž funkční využití ploch se nemění. Obecně dochází k rekonstrukci zpevněných ploch, povrchů hřišť a k obnově zeleně.

Revitalizace sídliště Oskol

Na sídlišti Oskol dojde k rekonstrukci Spáčilovy ulice včetně napojení navazujících ploch. Úprava zajišťuje šířkové parametry, kvalitní povrch a řádné odvodnění zpevněných ploch komunikace a chodníků.

Součástí projektu jsou i tři autobusové zastávky v zálivech.

V části sídliště Oskol (park u řeky Moravy) dojde k opravě vybraných chodníků a výstavbě zpevněných ploch v místě pěti  stávajících dětských hřišť, která  jsou navržena ze zámkové dlažby a z litého PUR povrchu v různých barevných kombinacích. Dojde tak ke snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti. Plochy hřišť jsou doplněny lavičkami (nové herní prvky navrženy nejsou).

Projekt na sídlišti Oskol řeší i sadové úpravy. Jedná se o parky podél řeky Moravy mezi Spáčilovou ulicí a Erbenovým nábřežím, okolí křižovatky před prodejnou Albert, území u deskových panelových domů na ulici Denkova a předprostor ZŠ v Mánesově ulici. Dojde tu k regeneraci zeleně a zatravněných ploch, probírce stávajících dřevin a k nové výsadbě.

Revitalizace sídliště Zachar

Na sídlišti Zachar rekonstrukce zahrnuje nevyhovující chodníky v ulicích Albertova, Žižkova a E. Krásnohorské.

Sedm stávajících dětských hřišť bude opatřeno novými zpevněnými povrchy a doplněno lavičkami. Severní a jižní okraj sídliště Zachar u vstupu do ovocného sadu doplní informační tabule.

V prostoru také dojde k regeneraci zeleně a zatravněných ploch, probírce stávajících dřevin a k nové výsadbě. Navrženy jsou sadové úpravy sídliště Zachar I včetně severního a jižního ovocného sadu, okolí archivu, předprostoru ZŠ Zachar a sídliště Zachar II.

Stavební práce budou zahájeny 9. března 2015 a ukončení výstavby je stanoveno na 31. červenec 2015.

Zahájení/ukončení prací v rámci jednotlivých stavebních objektů je předběžně naplánováno následovně:

  • Komunikace Spáčilova   9. 3./10. 7. 2015
  • Chodníky Oskol   9. 3./10. 5. 2015
  • Chodníky Zachar   4. 5./26. 6. 2015
  • Povrchy a mobiliář hřiště Oskol   1. 4./13. 7. 2015
  • Povrchy a mobiliář hřiště Zachar   13. 4./13. 7. 2015
  • Sadové úpravy Oskol a Zachar   9. 3./24. 7. 2015

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek