Radnice nekompromisně postupuje proti dlužníkům v městských bytech

| 21.04.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Město Kroměříž má ve svém vlastnictví celkem 520 bytů, ve správě je mají Kroměřížské technické služby, s. r. o. V osmi desítkách bytů pak žijí lidé, kteří dluží různě vysoké částky na nájemném. Celková suma, kterou nájemníci v městských bytech dluží, se k 31. březnu tohoto roku vyšplhala na 3 605 609 Kč.

 Jednání s neplatiči probíhá dlouhodobě a má svá pravidla. Mnozí z těch, jimž hrozily sankce nebo dokonce vystěhování, přistoupili na sepsání splátkového kalendáře a svůj dluh vůči městu postupně umořují. Pokud však tito lidé nereagují na výzvy k úhradě dluhu ani na nabídky k jednání, je třeba přistoupit k radikálním opatřením. V současné době je v pěti případech vydán exekuční příkaz k vystěhování z bytu a radnice počítá s tím, že obdobně se bude postupovat i v dalších případech. Na konci dubna dojde již k prvnímu faktickému zásahu exekutora a jeden z dlužníků, který po celou dobu jednání nereagoval na výzvy a nejevil zájem o jakoukoliv dohodu a spolupráci, bude vystěhován. „Je mi líto, že došlo až k tak radikálnímu zásahu. Není však možné, aby někteří lidé plnili své povinnosti a platili, co je třeba, a jiní žili na jejich úkor. Do problematiky neplatičů v městských bytech se v poslední době zapojil i odbor sociálních věcí místní radnice, jehož zaměstnanci intenzivněji spolupracují s problematickými nájemníky,“ naznačil jednu z možností, jak problém řešit, místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka. Jednatel Kroměřížských technických služeb Petr Sedláček k tomu dodává: „Právě díky zvýšené péči pracovníků sociálního odboru se poprvé podařilo snížit dluh na nájemném v městských bytech, a to o 43 620 Kč. K pozitivnímu posunu došlo díky terénní práci a také v důsledku vyšších příspěvků ze sociálních dávek pro oprávněné žadatele.“

Sdílejte článek

Tisknout článek