Radní města a kraje společně jednali o kultuře, dopravě i sociálních věcech

| 20.03.2017 | Mgr. Pavel Zrna

Tiskové zprávy

Zejména oblastem kultury, dopravy, zdravotnictví a sociálních věcí se věnovalo společné jednání Rady města Kroměříže a Rady Zlínského kraje, které se uskutečnilo v pondělí 20. března v zasedací místnosti kroměřížské radnice. Bylo to sice první společné jednání po krajských volbách, zdaleka však nebylo jen formální či zdvořilostní. Témata k projednání vybrali zástupci Kroměříže s ohledem na jejich význam a z jednání jednoznačně vyplynulo, že i protější strana problematiku vnímá velmi vážně. „Účelem takových setkání je, abychom se obohatili přinejmenším o znalost problémů v obcích s rozšířenou působností a vzájemně si pohovořili o svých starostech a postojích,“ prohlásil úvodem hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Prvním bodem jednání byly Dožínky Zlínského kraje, jedna z největších folklorních akcí v našem regionu. Přípravy letošního 11. ročníku jsou v plném proudu a obě strany si potvrdily, že i v následujícím období se budou držet loňského rozšířeného konceptu, který počítá s aktivním zapojením všech etnografických oblastí v kraji. Zároveň město i kraj usilují o větší zapojení zemědělců. „Loňský model obohatil dožínky o nový rozměr a byli bychom rádi, kdyby se ve stejném duchu a se stejným zapojením Zlínského kraje nesly i další ročníky. Dožínky ale nejsou jen folklorním svátkem, ale oslavou práce všech zemědělců, proto bychom přivítali jejich aktivnější zapojení v průvodu a programu,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.
Velkou pozornost věnovali radní města a kraje také dopravní problematice, zejména křižovatce ulici Albertova a Havlíčkova. Toto křížení městské a krajské komunikace patří k problematickým místům a zatím se nepodařilo najít řešení, které by učinilo lokalitu přehlednější a bezpečnější. „Existují tři varianty řešení, počítaje pouhým rozšířením, přes zavedení semaforů až po výstavbu okružní křižovatky. Vždy ale narazíme na nedostatek prostoru, který je vymezen Květnou zahradou a areálem Psychiatrické nemocnice,“ vysvětlil starosta Jaroslav Němec. V případě většiny úprav se navíc město neobejde bez vykoupení a demolice neobydleného rohového domku v těsném sousedství křižovatky.
Co se týče sociální oblasti, radní otevřeli otázku úhrad zdravotní péče poskytované v sociálních službách, problematiku zajištění finančních prostředků na investiční opravy objektů poskytovatelů sociálních služeb a zazněly i některé aktuální informace ve vztahu ke Kroměřížské nemocnici.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek