Přístaviště v Kroměříži by mohlo fungovat v roce 2020, větší přístav v roce 2026

| 01.09.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Přístaviště na řece Moravě v Kroměříži s kapacitou čtyři až šest plavidel by mohlo být dokončeno v roce 2020, větší rekreační přístav, kde by mohlo kotvit 100 až 120 plavidel, by ve městě mohl být uveden do provozu v roce 2026. Vyplývá to ze záměrů Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), jehož zástupci je představili na kroměřížské radnici.

„Budeme rádi, když se to uskuteční co nejdříve. Pro město to bude přínosem, rozšíří se nabídka služeb pro turisty, z čehož budou mít profit naši podnikatelé i obchodníci,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Podle ředitele Lubomíra Fojtů je prodloužení Baťova kanálu, který navštíví kolem 90.000 lidí ročně, pro Ředitelství vodních cest strategické. Kapacita vodní cesty se totiž blíží maximu a bez jejího rozšíření na sever do Kroměříže a na jih do Hodonína nebude moci uspokojit vzrůstající zájem turistů.

Prodloužení vodní cesty do Kroměříže závisí na stavbě plavební komory v Bělově na Zlínsku s náklady kolem 300 milionů korun. Podle ŘVC by ještě letos mohlo nabýt právní moci územní rozhodnutí. Stavební povolení by mohlo být vydáno na přelomu let 2018/2019 a samotná realizace je v plánu na léta 2019 až 2021, kdy by nová plavební komora mohla být uvedena do provozu.

V této době by v Kroměříži již mohlo být dokončené přístaviště, konkrétně u Erbenova nábřeží. „Jednalo by se o pevnou přístavní hranu pro malá plavidla o délce 45 až 60 metrů, která by sloužila pro krátkodobá stání. Stavba by měla být realizována v letech 2019 až 2020,“ popsal referent oddělení přípravy ŘVC Filip Dušek.

Radnice by měla zajistit přístupové komunikace, přípojky inženýrských sítí, sadové úpravy, sociální zázemí i zázemí rozvoje cestovního ruchu. „Město zaručí komunikace a pomůže i se zajištěním další infrastruktury,“ řekl místostarosta Marek Šindler. Podle starosty plánuje soukromý majitel u přístaviště vybudování bufetu se sociálním zařízením. „Čeká jen na zahájení stavby přístaviště. S komunikací také není díky blízké cyklostezce problém,“ dodal Jaroslav Němec.

Umístění přístaviště by mělo být jasné. Místo, kde bude stát rekreační přístav, bude ale ještě předmětem diskuze. „Vhodnější by byl nad městem, sever Kroměříže by si to zasloužil,“ mínil Martin Němec ze společnosti Kroměřížská plavební, který provozuje půjčovnu lodí na Baťově kanále. Nyní ji má u plavební komory v Huštěnovicích, v budoucnu by chtěl působit v Kroměříži.

Variantou pro umístění přístavu je ale také lokalita u letiště. „Z hlediska dostupnosti infrastruktury se mi jeví jako vhodnější, komunikace už tam jsou. Místo by ale mělo vzejít z objektivní diskuze o tom, která možnost je výhodnější,“ doplnil Němec. Podle Duška by příprava stavby většího přístavu měla být zahájena v příštím roce poté, co nabude právní moci územní rozhodnutí o bělovské komoře.

„Velikost a kapacitu přístavu pomůže stanovit marketingová analýza celého Baťova kanálu v úseku Hodonín – Kroměříž, která určí turistický potenciál přístavu,“ popsal Dušek. V přístavu by měly být i servisní služby a další zázemí. Náklady na stavbu jsou nyní odhadovány na 150 až 200 milionů korun. Podle předpokladů ŘVC by se mohlo stavět v letech 2024 až 2025.

Sdílejte článek

Tisknout článek