Pozor na falešné kominíky

| 04.02.2015 |

Tiskové zprávy

Od roku 2011, kdy se každoroční kontrola spalinové cesty stala povinnou pro všechny majitele komína připojeného na funkční kotel nebo kamna, se pracovníci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. setkávají s dotazy ohledně výběru kominíka. Spotřebitelé se na SOS obracejí zejména ve chvíli, kdy je navštíví neznámý kominík bez objednávky, případně ve chvíli, kdy obdrží do schránky letáček s nabídkou těchto služeb.


Lidé mají obavy, aby nenarazili na falešného kominíka. Jejich obavy jsou v mnohém oprávněné. Napříč republikou byl totiž v posledních letech zaznamenán nárůst případů falešných kominíků či kominíků provádějících revize bez oprávnění. Pokud by si spotřebitel objednal službu u někoho, kdo k tomu nemá patřičné oprávnění, mohlo by to pro něj mít dalekosáhlé důsledky, např. ve zvýšeném riziku požáru a následných problémech při jednání s pojišťovnou, která doklad o provedené kontrole neuzná.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. doporučuje si kominíka vždy zkontrolovat, tedy minimálně ověřit si jeho totožnost a živnostenské oprávnění (podle jména, dle OP a IČO si kominíka můžeme prověřit v živnostenském rejstříku na www.rzp.cz). Pokud potřebujeme revizi komínu, musíme být ještě mnohem opatrnější. K provádění revizí je totiž oprávněna pouze osoba s osvědčením revizního technika. A jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinové cesty? Revize spalinových cest se provádí při stavbě komínu a následně pouze ve zvláštních případech, např. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, nebo při komínovém požáru… Naproti tomu kontrola spalinových cest je povinná jednou ročně a může ji provádět kominík s živnostenským listem v oboru Kominictví (nemusí to být tedy revizní technik!). Čistění komína si můžeme udělat i sami, ovšem za předpokladu, že jsme k tomu dostatečně zruční a fyzicky zdatní, zkontroluje to po nás kominík při roční kontrole spalinových cest.

A jak se vyhnout případným problémům, když nás kominík, kterého neznáte, sám od sebe navštíví doma bez objednávky? Takového člověka bychom si do domu rozhodně pouštět neměli, doporučuje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, a to zejména seniorům.
Kominíka si sami vyberte a sami si jej objednejte! Poptejte se u sousedů a přátel na jejich zkušenosti a nechejte si seriózního kominíka doporučit od nich. Dobrého kominíka vám doporučí také v některá z dobrovolných profesních organizací, např. Společenstvo kominíků ČR, nebo Zemské společenství mistrů kominických. Kontakty naleznete na webových stránkách těchto organizací (www.zsmkcr.cz, www.skcr.cz).

Doporučujeme se s kominíkem, kterého jste si zvolili, předem domluvit na tom, jaké služby si od něj objednáváte a na ceně, kterou za smluvené služby zaplatíte. Samozřejmě také služby kominíka je možné reklamovat, stejně jako jakoukoliv jinou službu, např. v případě, že zjistíte, že kamna po provedené službě netáhnou, jak by měly.


Poradna pro Kroměřížsko:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s.
konzultace každou druhou středu v měsíci od 13 do 17 hodin, tel. 573 321 307, 773 901 773

Sdílejte článek

Tisknout článek