Obnovení provozu v ulici Spáčilova

| 02.07.2015 |

Tiskové zprávy Doprava

Na základě Povolení k předčasnému užívání stavby „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna jihovýchod“ ze dne 2. 7. 2015, bude v pátek 3. 7. 2015 od 8:00 obnoven provoz a zároveň budou zpřístupněna parkovací stání v ulici Spáčilova v úseku ul. Tovačovského – ul. Oskol.

Realizátor stavby bude mít vyhrazen část prostoru na parkovacích stáních ze zatravňovacích tvárnic pro zázemí stavby.

Držitelé parkovací karty S mohou parkovat na ul. Vejvanovského do pondělí 6. 7. 2015 včetně.

Žádáme držitele parkovací karty pro parkování na pozemku spol. Endergreen s.r.o. (bývalé OSP), aby kartu vrátili do středy 8. 7. 2015 do 16:00 na MěÚ Kroměříž – paní Zbořilové (Husovo nám. 534, 2. patro, č. dv. 302, tel. 573 321 161) nebo Ing. Stiglitzovi (radnice, přízemí, č. dv. 115, tel. 573 321 288) 

Ve dnech 8. – 9. 7. 2015 dojde na komunikaci za příznivého počasí v celém jejím úseku k vyznačení vodorovných dopravních značek (přechody pro chodce, zastávky autobusu).

Prosíme proto občany, aby respektovali přechodné dopravní značení s upozorněním „Průjezd stavbou“, max. povolená rychlost jízdy bude omezena na 30 km/h.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek