O dalším osudu budovy na Hanáckém náměstí pomůže rozhodnout veřejná diskuze

| 05.04.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy Zdravé město Místní agenda 21

Na otázky, co se může a bude dít s budovou v majetku města Kroměříže ohraničující z levé strany Hanácké náměstí, by mělo odpovědět setkání s veřejností, které se bude konat v úterý 11. dubna od 16.30 hodin v sále Knihovny Kroměřížska.

Možnost využití „městského“ objektu na Hanáckém náměstí byla již před více než rokem předmětem veřejné diskuze.

Právě výsledky jednání z listopadu 2015 se staly podkladem pro návrh na revitalizaci budovy, který pro město Kroměříž připravila kancelář pro architekturu a design, firma Ellement. Ta do studie zapracovala podněty a návrhy ze strany veřejnosti. „Odborníci z firmy Ellement představí zmiňovanou studii a sdělí přítomným, z čeho při přípravě předkládaného projektu vycházeli. Zároveň bychom chtěli, aby nám lidé přišli sdělit své návrhy a podněty k představované revitalizace budovy,“ zve zájemce o dění v Kroměříži na setkání Dagmar Velísková, koordinátorka projektu Zdravé město Městského úřadu Kroměříž a dodává, že vstup na akci je volný. „Již několik let se snažíme o to, aby budova na Hanáckém náměstí byla nejen zachována, ale také aby se uskutečnila její rekonstrukce a poté byla smysluplně využívána. Myslím si, že patří ke koloritu města a zvláště starší generace Kroměřížanů by objekt postrádala,“ dodává místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka, který se zachováním stavby a přeměnou v polyfunkční centrum dlouhodobě zabývá.

 

Zapojování veřejnosti a společné rozhodování o dalším rozvoji města s obyvateli nad různými tématy, u kterých se hledají společná řešení, je jednou z priorit města Kroměříže, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agenda 21.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek