Nová vyhláška udělila kulturním akcím výjimky v délce nočního klidu

| 20.04.2017 | Mgr. Pavel Zrna

Tiskové zprávy

Novými pravidly se od loňského října řídí pořadatelé akcí. Novela zákona o přestupcích totiž striktně stanovila dobu nočního klidu mezi 22. a 6. hodinou a zpřísnila regule pro stanovení výjimek. Ty už nemůže jako doposud udělovat městská rada, ale zastupitelstvo, a to pouze formou vyhlášky, která musí zahrnovat konkrétní akce, jimž je výjimka udělena. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu, kterou kroměřížští zastupitelé schválili letos v březnu, je kompromisem mezi podporou kulturních akcí ve městě a zároveň ochranou občanů před nadměrnou hlukovou zátěží.

Novela přestupkového zákona ani městská vyhláška nezakazují konání jakékoliv akce. Pouze říkají, že pokud akce přesáhne 22., v případě udělené výjimky jinou stanovenou hodinu, musí pořadatel učinit taková popatření, aby nebyl rušen noční klid. V opačném případě se dopouští přestupku, který může být potrestán napomenutím, pokutou do 10 000 Kč (v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč), ale i zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Městská vyhláška uděluje výjimku těm akcím, které jsou už tradiční, nebo do města přinášejí žádané kulturní obohacení. Zároveň ale nezohledňuje všechny požadavky pořadatelů, např. prodloužení akcí až do 4. hodiny ranní. Jaké letošní akce se tedy mohou konat i po 22. hodině? Do 2. hodiny ranní byl noční klid prodloužen pouze akcím Night trail run, (22. 4.), studentskému Majálesu (28. 4.) a festivalu Kromfest, (15. 7.). Do 24. hodiny byl noční klid prodloužen akcím Barokní slavnost (20. 5.), Kácení máje (3. 6), Vybarvený běh (10. 6.), Revival fest (1. 7.), Překonání gravitace (7. 4. a  29. 7.), Folková sobota ve dvoře (5. 8.). Největší zábava na Moravě (2. 9.), Svatováclavské slavnosti (23. 9.) a Student fest (17. 11.). Výjimku do půlnoci mají také tyto festivaly: Divadelní festival Ludmily Cápkové (25. – 28. 5.), Divadlení (7. 7., 21. 7., 11. 8. a 25. 8.), Dožínky Zlínského kraje (18. – 20. 8.), Mezinárodní festival vojenských hudeb (2. – 3. 9.) a Hortus magicus (2. – 3. 9.). Na čas od půlnoci do 6. hodiny ranní je dále vymezena doba nočního klidu při konání oslav k výročí města Kroměříže a místních částí, v době konání tradičních akcí pálení čarodějnic a kácení máje a v době promítání kina pod širým nebem. A silvestrovská noc z 31. prosince na 1. leden nemá dobu nočního klidu vymezenu vůbec. Bližší informace o problematice vám ochotně sdělí zaměstnanci odboru kultury a cestovního ruchu.

Sdílejte článek

Tisknout článek