Lidé, kteří nebudou v době voleb doma, mohou hlasovat na voličský průkaz jinde

| 20.09.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prezident Miloš Zeman je vyhlásil na pátek 20. října od 14:00 do 22:00 a na sobotu 21. října od 8:00 do 14:00. V Kroměříži a místních částech města se bude volit tradičně v 26 okrscích, v žádném se nezměnilo místo. Lidé, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště, si mohou vyřídit voličský průkaz a hlasovat mohou kdekoliv v Česku či ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz může volič požádat na městském úřadě, oddělení evidence obyvatel na Husově náměstí 535. Osobně tak může učinit až do 18. října do 16:00, písemně do 13. října – podání musí však opatřit svým úředně ověřeným podpisem nebo jej musí zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky do datové schránky města bg2bfur. Městský úřad bude vydávat voličské průkazy nejdříve 5. října, a to voliči osobně nebo osobě, která od něj bude mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem, případně jej zašle na voličem uvedenou adresu. Bližší informace lidé zjistí u paní Ludmily Martiškové, kontaktovat ji mohou e-mailem na ludmila.martiskovamesto-kromeriz.cz či na čísle 573 321 170.

Lidé mohou také ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou komisi, o hlasování mimo volební místnost ve svém okrsku. „V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Žádost mohou lidé zasílat písemně na adresu ivana.bukovskamesto-kromeriz.cz nebo telefonicky i ve dnech voleb na číslo 573 321 270,“ uvedla vedoucí odboru občansko-správních agend Ivana Bukovská.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici, domově pro seniory či psychiatrické nemocnici se volič může nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Hlasuje pak do přenosné volební schránky, se kterou za ním přijdou členové okrskové volební komise v územním obvodu nemocnice. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno. Podobně je na tom člověk, který si vyřídí voličský průkaz – hlasuje pro kandidáty v obvodu, kde se rozhodl volit. Lidé hlasující v zahraničí volí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR a vybírají kandidáty Středočeského kraje.

Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič je povinen prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR. V Kroměříži volby od srpna připravují tři lidé. Ve dny voleb se k nim přidá 26 zapisovatelů, šest informatiků, dvě personalistky, čtyři pracovnice oddělení občanských průkazů, 12 řidičů, dvě pracovnice evidence obyvatel, které vydávají voličské průkazy a dávají dohromady zvláštní voličské seznamy, a pracovnice odboru správy majetku a služeb, která rozhoduje o záboru veřejného prostranství pro umístění reklamních ploch stran a hnutí. Každá volební komise má kolem devíti členů, zapisovatelé jsou zaměstnanci úřadu.

Ve Zlínském kraji v letošních sněmovních volbách usiluje o hlasy voličů 24 stran a hnutí. V roce 2013 volby v regionu vyhrála ČSSD před hnutím ANO, oba mají tři poslance. Dva zákonodárci ze Zlínského kraje jsou z KDU-ČSL i z KSČM, po jednom získal Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury i TOP 09. V Kroměříži minulé volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo ANO (21,16 procenta) před ČSSD (19,81), komunisty (15,21), Úsvitem (9,34), TOP 09 (8,96) a lidovci (8,55 procenta hlasů).

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek