Kroměřížská radnice je třetím nejpřívětivějším úřadem v kraji

| 18.05.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo letos druhý ročník soutěže Přívětivý úřad pro obce s rozšířenou působností. Mezi nejúspěšnější, tedy ty, které získaly titul Přívětivý úřad, se zařadil také Městský úřad Kroměříž. Oceňování se uskutečnilo ve středu 17. května v Benešově a kroměřížská radnice tu pomyslně vystoupala na bronzový stupínek.

Průzkum určený obcím III. typu (s rozšířenou působností) probíhal formou elektronického dotazníku, který tvořilo 56 otázek rozdělených do pěti sekcí – dostupnost úřadu, transparentnost úřadu, komunikace, řízení kvality a další nadstandardní kvality. Pravdivost odpovědí pracovníci ministerstva  ověřovali na internetových stránkách obcí, sociálních sítích, které jednotliví respondenti využívají, i prostřednictvím osobních dotazů a zkušeností.

Do soutěže se zapojilo 165 obcí a městských částí Prahy, což je 73 % obcí III. typu. Ocenění převzalo celkem 39 subjektů, z každého kraje a Prahy byly vybrány tři nejpřívětivější úřady, ze všech pak tři nejlepší v celorepublikovém měřítku.

Městský úřad Kroměříž získal třetí místo v rámci Zlínského kraje, překonaly jej pouze radnice ve Valašském Meziříčí (2. místo) a vítězná ve Valašských Kloboukách. Kroměříž tak uspěla ve všech zjišťovaných aspektech a zároveň získala vodítko a inspiraci, jak dále zkvalitnit své služby, jak lépe spolupracovat s veřejností, vstřícněji reagovat na potřeby a požadavky klientů z řad občanů města a okolních obcí. „Účast v soutěži považuji za příležitost k porovnání práce našeho úřadu s činností radnic ostatních obcí, za možnost inspirovat se dobrými nápady a také za způsob zviditelnění a propagace města Kroměříže. Ocenění mě velmi těší, je výsledkem aktivní práce všech zaměstnanců kroměřížské radnice,“ je s výsledkem spokojena tajemnice Městského úřadu Kroměříž Jana Kutá. 

V celorepublikovém hodnocení se nejpřívětivějším úřadem stal MěÚ Žďár nad Sázavou, druhá příčka patří pro letošní rok liberecké radnici a třetí místo obsadil úřad ve Valašských Kloboukách.

Sdílejte článek

Tisknout článek