Kroměříž zakázala odběr vody z vodních toků na území města i místních částí

| 15.08.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Vodoprávní úřad kroměřížské radnice zakázal odběr vody z vodních toků na území města i jeho místních částí. Důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli němuž klesly hladiny potoků, říček i řek zhruba na 40 až 60 procent měsíčního normálu. „Držitelé povolení k odběru vod z vodního toku jsou povinni dodržet legislativní předpisy týkající se minimálního zůstatkového průtoku a po dobu trvání těchto průtoků vodu neodebírat,“ uvedl vedoucí vodoprávního úřadu Petr Vodák.

Zákaz se týká odběru vody z řeky Moravy, a z menších vodních toků Moštěnky, Hané, Kotojedky, Trňáku, Zacharky, Dolní Kotojedky, Věžeckého potoka, Popovického potoka, Wolfova splávku a Stonáče, a to včetně jejich přítoků. Lidé nemohou například odebírat vodu na zalévání zahrad, napouštět svá koupaliště či zavlažovat sportoviště. Podle Vodáka je zákaz vydáván s ohledem na zachování života ve vodních tocích, v jehož zájmu se musí omezit potřeby lidí.

„Vzhledem k přetrvávajícímu suchému období, k dlouhodobě nepříznivému vývoji hydrologické situace na vodních tocích a dále vzhledem k další nepříznivé prognóze vývoje klimatické situace, kdy pokračuje období bez dešťů, může dojít k vážnému ohrožení ekologických funkcí vodních toků. Kvůli nedostatku vody mohou hynout ryby a vodní ekosystémy,“ vysvětlil Vodák.

Sdílejte článek

Tisknout článek