Kroměříž chystá novou výsadbu zeleně v polích na okraji města

| 20.09.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy Zdravé město Místní agenda 21

Kroměříž připravuje výsadbu zeleně v polích na okraji města. Krajinné prvky tvořené stromy a keři by měly být vysazeny ve dvou lokalitách – poblíž sportovního letiště u soutoku řek Moravy a Kotojedky a v části města Trávnické zahrádky v lokalitě zvaná Obora. Náklady činí podle projektu 4,2 milionu korun. Město žádá o evropskou dotaci, která může pokrýt až 100 procent této částky.

Podle Martina Posoldy, který má na starost městskou zeleň, přinese nová výsadba řadu kladných dopadů. „Zeleň přispěje k zadržování vody v krajině, má pozitivní vliv na její vzhled i na rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Výsadba biokoridorů také pomůže obnovit vazby místních občanů ke krajině, které byly kvůli kolektivizaci zemědělství ničením mezí a jiných drobných vegetačních prvků za minulého režimu přetrhány,“ uvedl Posolda.

Lokalita u letiště je součástí navrhovaného lokálního biocentra Vlčetín, které je podle územního plánu vedeno jako plocha krajinné zeleně. Navazuje na stávající porosty kolem řek a nachází se na parcele patřící městu, která je nyní využívána zemědělsky jako orná půda. Výsadba se dotkne plochy o rozloze 8,5 hektaru. Počítá se zde s téměř 2100 stromy, 300 keři i s lučními travinami a bylinami. Půjde o rozmanité druhy stromů, například o dub, habr, lípu, javor, jasan, olši, vrbu či o ovocné stromy starých odrůd, jako jsou jabloň, třešeň a švestka.

Plánovaný biokoridor v Trávnických zahrádkách se také nachází na orné půdě. Propojuje stávající remízky složené z dřevin, které jsou od sebe odděleny lány ornice. „Biokoridor umožní migraci a komunikaci rostlin a živočichů,“ doplnil Posolda. Lokalita je výrazně menší než plocha u letiště, je velká asi jen 0,6 hektaru. Plánovaná výsadba je zde proto skromnější, zahrnuje jen kolem 150 stromů – lip, habrů, dubů, třešní a javorů – a stovku keřů.

Pokud město obdrží dotaci, s výsadbou počítá v příštím roce. K záměru se mohou vyjádřit také obyvatelé Kroměříže. Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21 totiž pořádá v úterý 26. září v 15:30 v zasedací místnosti Klubu seniorů v Kroměříži ve Velehradské ulici 625/4 (vstup z Hanáckého náměstí) kulatý stůl na téma Výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města.

Sdílejte článek

Tisknout článek