Hledáme kandidáty na post vedoucího odboru rozvoje města

| 08.01.2015 | Mgr. Pavel Zrna

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucího odboru rozvoje města. Tato funkce zahrnuje zejména výkon agendy související s přípravou a realizací investic, zpracováváním investičních záměrů, koordinací finančního zajišťování investic a také projektovou, technickou a provozní přípravu.

Kandidát na obsazení této pozice musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, stavebního či jiného směru v magisterském studijním programu, minimálně 3 roky praxe v oboru a s vedením kolektivu, znalost řízení investičních celků, znalost a zkušenost s přípravou a realizací projektů financovaných zejména ze Strukturálních fondů EU. Měl by se orientovat v přípravě návrhů rozpočtu obce ve vícezdrojovém financování, přípravě a administraci dotačních titulů, v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a projektového řízení. Důležitá je také znalost problematiky strategického plánování. Mezi dalšími požadavky jsou dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B či znalost zákonů o obcích a dalších právních předpisů.  Úplné znění požadavků je zveřejněno na webových stránkách města (zde)
Současně s přihláškou, strukturovaným životopisem, výpisem z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání musí uchazeč předložit písemný návrh koncepce odboru rozvoje města v rozsahu max. 2 stran. Přihlášky se všemi náležitostmi a přílohami je třeba doručit nejpozději do 21. ledna 2015 na personální útvar Městského úřadu Kroměříž.

Sdílejte článek

Tisknout článek