Asistenti prevence kriminality již v Kroměříži

| 10.07.2015 |

Tiskové zprávy

Od 1. července 2015 město Kroměříž prostřednictvím Městské policie spustilo Program prevence kriminality, a do ulic našeho města tak každodenně vysílá na pravidelné pochůzky dva asistenty prevence kriminality (APK). Město Kroměříž žádalo prostřednictvím Městské policie o dotaci z Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2015, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality.

Ze zlínského kraje podalo žádost pět měst a město Kroměříž bylo mezi čtyřmi úspěšnými městy, kterým byla dotace přidělena v plném rozsahu.

Projekt k Programu prevence kriminality zahrnuje kromě investiční části, tj. rozšíření Městského kamerového monitorovacího systému (MKMS) i neinvestiční část, která se zaměřuje na asistenty prevence kriminality (APK), kteří dokáží spolu se strážníky a za podpory občanů v mnoha případech předcházet přestupkové i trestné činnosti již v jejich zárodcích. 

Tento projekt je z části podporován Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality a z části také Evropskými sociálními fondy.

Jak sdělil ředitel Městské policie Kroměříž Mgr. Libor Kubiš: „Projekt je dotován na půl roku, tj. do konce roku 2015 a počítá se dvěma asistenty prevence kriminality.

Na pozici preventisty byli na základě výběrového řízení vybráni dva věkově rozdílní uchazeči právě proto, aby se mohli přiblížit co nejširšímu věkovému spektru obyvatelstva. 

Poznáme je snadno - od běžných občanů jsou odlišeni specifickými uniformami podobnými se strážníky Městské policie s jasně viditelným označením Asistenta prevence kriminality.

Preventisté jsou řádně proškoleni, po celou dobu účinnosti projektu jsou odborně vedeni mentory z řad Městské policie, kteří jsou jim rádci a zároveň jim předávají zkušenosti z práce v terénu.  Po třech a šesti měsících praxe projdou oba preventisté supervizí“.

Náplní jejich činností není represivní forma práce, jak by se na první pohled mohlo zdát, nýbrž provádění dohledu v součinnosti se strážníky při zabezpečování bezpečnosti veřejného pořádku s využitím místní a osobní znalosti.

Preventisté neřeší přestupky, ale naopak se snaží jim předcházet domluvou. Nemají žádné pravomoci ani prostředky k jejich řešení, což je patrné i z fotografie, na které jsou při výkonu služby dva preventisté s příslušníkem Městské policie.

Asistenti prevence kriminality budou působit především v lokalitách u Zámečku, Nitranské ul., Lutopecké ul., Bezručova parku a Erbenově nábřeží, v prázdninových dnech v okolí dětských hřišť a s nástupem školního roku i v blízkosti základních a mateřských škol.

Vzhledem k velké úspěšnosti zavedení těchto asistentů prevence kriminality jiných krajích České republiky starosta města Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec věří, že se tímto podaří uskutečnit další krok ke zvýšení bezpečnosti občanů našeho města. 

„Aby se v tomto projektu mohlo dokračovat i po vypršení půlroční garantované lhůty, na podzim letošního roku podáme žádost o dotaci na celý rok 2016. Vize je taková, že výhledově by mohli působit v Kroměříži až čtyři asistenti prevence kriminality“ doplnil starosta Mgr. Jaroslav Němec.

.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek