Pedagogové z Ružomberku si prohlédli naše mateřské školy

| 19.05.2017 | Ing. Eliška Pifková

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Kroměříže se v druhém květnovém týdnu podařilo upevnit dlouhodobé partnerské vztahy mezi městy Ružomberok a Kroměříž a nasměrovat je mezi pedagogy mateřských škol obou měst. Ve čtvrtek 4. května přivítal Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy kroměřížské radnice dvacetičlennou delegaci z Ružomberku vedenou Jankou Lokajovou, zástupkyní školského úřadu, oddělení školství a sportu.

Setkání s pedagogy kroměřížských mateřských škol a zástupci radnice se uskutečnilo v prostorách Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. V úvodu místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka vyjádřil spokojenost s navázanou formou spolupráce, povzbudil přítomné k otevřené výměně zkušeností a podělil se i o vlastní zkušenost s učitelským posláním. Následovala neformální diskuse, ve které pracovníci odboru školství zodpověděli například dotazy týkající se zřizovatelských kompetencí vůči mateřským školám a způsobu vzájemné spolupráce. Miroslav Marinčák objasnil český systém financování mateřských škol ze strany státu a zřizovatele a zmínil plánovanou reformu financování regionálního školství. Diskuse směřovala také do oblasti zavádění a podpory inkluzivního systému vzdělávání a uplatňování nových forem výuky, například využívání interaktivních tabulí k rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti dětí.  
Slovenští hosté navštívili dvě vybrané kroměřížské mateřské školy. Jako první proběhla návštěva MŠ Spáčilova, která pod vedením ředitelky Miluše Suchnové aplikuje alternativní vzdělávací program „Začít spolu“.  S programem, který klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit a prožitkové učení, má bohaté zkušenosti. Součástí prohlídky jednotlivých tříd bylo nahlédnutí do materiálů pro výuku a zapojení do právě probíhajících aktivit dětí. Vzápětí přivítala slovenské kolegy ředitelka Martina Luběnová v mateřské škole Mánesova, jejíž součástí jsou dvě odloučená pracoviště. V jednom z nich je uplatňován systém výuky v duchu křesťanské morálky. Součástí mateřské školy je také speciální logopedická třída.  Děti se pochlubily krátkým hudebně tanečním vystoupením „Vítání jara a velikonoční tradice“. Následovala neodmyslitelná prohlídka prostor mateřské školy včetně jejího vybavení a školní zahrady.  V obou školách se hostům velmi líbilo a odnesli si bohaté podněty dokumentované četným fotografickým materiálem.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek