Světový den vody se zaměřuje na čistotu a ochranu vod

| 29.03.2017 | Mgr. Dagmar Velísková

Místní agenda 21 Zdravé město

Do oslav Světového dne vody, který připadá na 22. března, se zapojila i Kroměříž. „Svátek vody“ je slaví od roku 1992, kdy jej Valné shromáždění OSN na podkladě návrhů UNCED vyhlásilo za Světový den vody. Každý rok nese tento významný den nějaký podtitul a letos byly ústředním tématem „odpadní vody“.

V Kroměříži se letošní den vody slavil v pátek 24. března na Velkém náměstí a v sobotu 25. března pak v kroměřížské úpravně vody, na ČOV v Kroměříži a na ČOV v Holešově. Na organizaci akce se podílely společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž a Zdravé město Kroměříž. Páteční program se zaměřil na žáky základních škol, a i když počasí nebylo zrovna příznivé, ohlasy na tuto akci byly velmi pozitivní. Děti na úvod zhlédly film „O kapičce vody“ a poté se podrobně seznámily s vodárenskou technikou, kterou firma VaK, a. s. disponuje a každodenně používá. Žáci si kromě nových informací s sebou odnesli také dárky v podobě plyšáků, sladkostí a jiných drobných dárků. V sobotu bylo možné navštívit Úpravnu vody v Kroměříži a ČOV v Kroměříži a také v Holešově. Ve všech provozovnách byli návštěvníkům k dispozici pracovníci společnosti, seznámili je s běžným vodárenským provozem a informovali o procesu, který je nezbytný k tomu, aby voda byla pitná a zdravotně nezávadná.
Hlavním cílem oslav Světového dne vody je pořádání osvětových akcí, které by měly přinést zvýšení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí nejen o ochranu vodních zdrojů, ale také o jejich udržitelné využívání, neboť i dnes asi 1,2 miliardy lidí nemá přístup k pitné vodě. Podpora osvětových akcí k udržitelnému rozvoji je jednou ze základních myšlenek místní Agendy 21, k níž se Kroměříž také hlásí.

Dokumenty


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek