Kulatý stůl: kasárna mají být multifunkční

| 26.11.2015 |

Zdravé město Místní agenda 21

Téměř čtyřicet občanů všech věkových kategorií se sešlo ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v sále Klubu seniorů na Hanáckém náměstí, aby debatovali o budoucnosti sousední kasárenské budovy.

Objekt je od odchodu armády prázdný a po několika nevydařených pokusech jeho prodeje zůstal v majetku města.

Setkání zahájila prezentace Nelly Komendové z Národního památkového ústavu, která přítomným představila svůj pohled na budovu, jejíž hodnota je vázána především na existenci celého vojenského areálu.
Jednatel Kroměřížských technických služeb Petr Sedláček následně podrobněji popsal budovu z hlediska jejího aktuálního technického stavu. Zatímco stav střechy a většiny stropů je dobrý, veškeré inženýrské sítě včetně kanalizace by bylo nutné přebudovat.

Diskuse, kterou moderovala facilitátorka Lenka Marečková, probíhala poměrně živě. Negativní komentáře zazněly především na aktuální stav sousedního areálu lazaretu, jehož pozemek zarůstá náletovými dřevinami a s ohledem na jeho nedostatečné zabezpečení dochází k hromadění odpadků.
K názorovému střetu došlo v otázce zpracování případného statického posudku kasárenské budovy. Diskuse byla přesto podnětná a kromě průběžně zapisovaných návrhů možného využití budovy přinesla i několik recesistických úvah, které u přítomných vyvolaly salvy smíchu linoucí se sálem.

Vítězem závěrečného hlasování o využití budovy se stala idea multifunkčního areálu se službami a kongresovým a společenským centrem. Bodovaly i návrhy počítající se zřízením expozice vojenství, hotelu, sociálních služeb či podnikatelského inkubátoru. Na konci žebříčku se bez jediného hlasu ocitly záměry budovu využít jako parkovací dům či administrativní centrum.

„Jsem rád, že veřejnost projevuje o tuto záležitost zájem a také za podněty, které jsme od zúčastněných dostali. Do rady předložím zprávu, která by měla zastavit možný prodej a navrhnout zadání projektu,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka.

Plánovací akci pro zástupce veřejnosti uspořádala kancelář Zdravého města Kroměříž v rámci místní Agendy 21.

S podobně zaměřenými setkáními na vybraná témata může veřejnost počítat i v příštím roce.

Dokumenty


Další fotografie


Video


Sdílejte článek

Tisknout článek