Doprava

Obnovení provozu v ulici Spáčilova

| 02.07.2015 |

Tiskové zprávy Doprava

Na základě Povolení k předčasnému užívání stavby „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna jihovýchod“ ze dne 2. 7. 2015, bude v pátek 3. 7. 2015 od 8:00 obnoven provoz a zároveň budou zpřístupněna parkovací stání v ulici Spáčilova v úseku ul. Tovačovského – ul. [...]

Úplná uzavírka místní komunikace

| 13.06.2015 |

Doprava

Z důvodu natáčení seriálu Mušketýři dojde ve dnech 14. - 15. 06. 2015 k úplné uzavírce místní komunikace v Kroměříži, ulice Za Květnou zahradou.