Loňská opatření pro cyklisty nově v provozu

| 25.04.2016 |

Cyklodoprava Zdravé město

Dvě novinky týkající se dopravního značení čekají na počátku nové sezóny na kroměřížské cyklisty.

Jde o povolený obousměrný průjezd Vodní ulicí a prodlouženou stezku u obchodního domu Kaufland. Obě opatření byla připravována loni s perspektivou uvedení do provozu v letošním roce.

Ve Vodní ulici je pro cyklisty nově možnost vjezdu od Velkého náměstí vyznačena dodatkovou tabulkou pod zákazem vjezdu. Cyklisté tak budou spolu s chodci jedinými účastníky silničního provozu, kteří se budou pohybovat tímto směrem (jízda cyklistů v opačném směru byla povolena již dříve). Protože asfaltový povrch a svažitý terén mohou cyklisty svádět k rychlé jízdě, je na místě připomenout, jak se mají účastníci provozu správně chovat.

Pokud to dopravní značení umožňuje, cyklisté se mohou v pěší zóně pohybovat za předpokladu přiměřené rychlosti (max. 20 km/h) a ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, především chodcům. Ti mají v pěší zóně umožněn prakticky neomezený pohyb, zároveň by však neměli zapomínat, že nemají bezdůvodně omezovat ostatní v pohybu a zdržet se neočekávatelného chování, kterým by mohli ohrozit sebe nebo ostatní.

V případě sdílené stezky pro chodce a cyklisty u obchodního domu Kaufland platí stejná pravidla jako na dalších úsecích v Obvodové ulici.

Cyklisté a chodci se tedy obecně pohybují vpravo, samozřejmě se vzájemnou ohleduplností. Oproti navazujícímu úseku však nedošlo k vyznačení středové čáry, která ve skutečnosti neodděluje cyklisty a chodce, ale směry pohybu, ve kterých se tyto dvě skupiny společně pohybují.

Město Kroměříž připravuje pro cyklisty další opatření, o kterých bude veřejnost průběžně informovat.


 

Sdílejte článek

Tisknout článek