VEŘEJNÉ FÓRUM, ANEB „10 PROBLÉMŮ KROMĚŘÍŽE“

| 17.02.2017 |

MÍSTO: Klub Starý pivovar Kroměříž

TERMÍN AKCE: 29. 3. 2017 od 16:30

Veřejné fórum je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele a pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí a také pro ty, kteří se chtějí podělit o svůj názor, myšlenku či podnět, jenž by zlepšil kvalitu života občanů v našem městě. Rádi s občany prodiskutujeme, co se uskutečnilo, co právě realizujeme, nebo připravuje.

Pro diskusi budou připraveny tematické stoly z těchto oblastí:

  • Rozvoj města 
  • Životní prostředí
  • Vzdělávání a sport (volnočasové aktivity)
  • Kultura a cestovní ruch
  • Doprava a cyklodoprava
  • Sociální služby
  • Prevence a bezpečnost

Občané v rámci diskusního Veřejného fóra budou moci pojmenovat náměty, které se stanou podnětem k hledání optimálního řešení problémů města. U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů bude možné diskutovat s odborníky i zástupci města.

Na závěr dojde ke společnému pojmenování „10 problémů města“, o kterých bude v anketě hlasovat veřejnost.

Více informací Vám poskytne koordinátorka akce: Dagmar Velísková