Hlavní kontakty

Adresa:

Postoupky 78

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 340 076

 


Zřizovatel MŠ

Město Kroměříž

Organizace školy

Jednotřídní venkovská mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící v rekonstruované historické budově z roku 1903. Objekt je zděný, jednopodlažní s půdní vestavbou v sedlové střeše.

Strava dovážena ze školní jídelny Mánesova

děti od 3-6 let 29,- Kč
děti od 7-11 let 31,- Kč 

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

dítě na celodenní docházku : 240,- Kč
dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
dítě na 4 hodiny denně: 160,- Kč

Provoz MŠ

6:40 – 16:15 hodin

Součásti školy

zajímavě řešený školní dvůr a malá školní zahrada s účelným vybavením pro hry dětí

Počet tříd

1 třída, 1 lehárna

Kapacita MŠ

25 dětí

Priority školy

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě přijatého Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který vychází z podmínek MŠ s koncepčním zaměřením na tzv. „školu rodinného typu". Podpora vzdělávání učitelek mateřské školy.

Profilace školy

  • Projektem Bezpečná komunita
  • Ekologickým výchovným programem
  • "Malí ochránci přírody"
  • Péčí o děti s vadami řeči
  • Péčí o děti se speciálními potřebami
  • Tělovýchovnou jednotou Sokol