Mgr. Jaroslav Němec

starosta

Kontakt

Telefon:

573 321 151

Politická příslušnost

ANO

fileadmin/user_upload/Nemec.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy