Ing. Jan Slanina

uvolněný předseda výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu RMK

Kontakt

Telefon:

573 321 200

Politická příslušnost

ČSSD

Ročník: 1945