MUDr. Richard Kreml

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

SZ-Zdravé Kroměřížsko

fileadmin/user_upload/obrazky/zastupitele/Kreml.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy

člen