RNDr. Božena Ševčíková

vedoucí

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 326

Mobilní telefon:

721 349 607


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy