RNDr. Magdaléna Šimčíková

referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 320