Radnice nebude v úterý přístupná hlavním vchodem  tomto článku
Zájemci o „kotlíkové dotace“ mají opět šanci  tomto článku
Do společných nákupů energií je možné se zapojit pouze prostřednictvím radnice, pozor na podomní obchodníky  tomto článku

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí, jehož součástí je oddělení ochrany vod a prostředí (vodoprávní úřad), zajišťuje výkon státní správy ve všech oblastech ochrany životního prostředí v kroměřížském regionu, jako je například ochrana přírody a krajiny, lesů, vod, zvířat, zemědělského půdního fondu atd. Zabývá se také problematikou myslivosti, rybářství, zákonného nakládání s odpady, povoluje kácení stromů a vyjadřuje se ke všem projektů a stavbám, které mohou mít vliv na kvalitu životního prostřední ve spádové oblasti města Kroměříže jakožto obce s rozšířenou působností. 

Vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, vydává stavební povolení pro stavbu vodních děl.

Úplný přehled činností Odboru životního prostředí najdete v organizačním řádu.

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení ochrany vod a prostředí