Ing. Alena Staňová

památková péče

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 208


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy