ing. Vlastimil Foltýn

údržba místních komunikací, dopravní značení

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 162

Mobilní telefon:

607 674 784