Radnice nebude v úterý přístupná hlavním vchodem  tomto článku
Zájemci o „kotlíkové dotace“ mají opět šanci  tomto článku
Do společných nákupů energií je možné se zapojit pouze prostřednictvím radnice, pozor na podomní obchodníky  tomto článku

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města se zabývá rozvojovými aktivitami radnice. Zabývá se záměry ve všech jejich fázích - od přípravy až po následnou kontrolu. Odbor se člení na dvě oddělení.

Oddělení strategického rozvoje města analyzuje dlouhodobé potřeby města, vyhledává vhodné možnosti zajištění vícezdrojového financování pro aktivity a projekty města, zajišťuje zpracování žádostí o dotaci, administraci, řízení a publicitu realizovaných dotačních projektů, zajišťuje aktivity spojené s udržitelností projektů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory a poskytuje poradenství a metodickou pomoc při přípravě a realizaci partnerských projektů.

Oddělení investic zpracovává náměty pro utváření městského prostředí, pořizuje studie a projekty ve spolupráci s externími architekty a věcně příslušnými odbory, zajišťuje realizaci a koordinaci investic, inženýrskou činnost a kontrolu.

Úplný přehled činností Odboru rozvoje města najdete v organizačním řádu.

 

 

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení strategického rozvoje města
Oddělení investic