Odbor kancelář úřadu

 

Kancelář úřadu je důležitou organizační složkou městského úřadu. Zatímco volení představitelé města, starosta, jeho zástupce, radní a zastupitelé, vykonávají samosprávnou činnost města Kroměříže, kancelář úřadu představuje management Městského úřadu Kroměříž. Součástí kanceláře úřadu je oddělení organizace a řízení úřadu, oddělení informačních technologií a útvar personální. Kancelář úřadu  řeší zejména manažerské záležitosti chodu instituce, organizace práce, personalistiku, problematiku mezd, výběrových řízení zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, ale i další provozní záležitosti úřadu včetně krizového řízení či bezpečnosti práce atd.

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu, tj. Kroměříž, Velké náměstí 115, jsou od 1. ledna 2016 připraveny k vyzvednutí na Městském úřadě v Kroměříži, tř. 1. máje 3191, odbor Kancelář úřadu, oddělení informačních technologií, úsek podatelny.

Úplný přehled činností Kanceláře úřadu najdete v organizačním řádu.

 

 

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení organizace a řízení úřadu
Podatelna
Sekretariát
Pracoviště krizového řízení a BOZP, PO, CO
Oblast podpory řízení
Oblast provozní a hospodářské správy