Radnice nebude v úterý přístupná hlavním vchodem  tomto článku
Zájemci o „kotlíkové dotace“ mají opět šanci  tomto článku
Do společných nákupů energií je možné se zapojit pouze prostřednictvím radnice, pozor na podomní obchodníky  tomto článku

Odbor kancelář úřadu

 

Kancelář úřadu je důležitou organizační složkou městského úřadu. Zatímco volení představitelé města, starosta, jeho zástupce, radní a zastupitelé, vykonávají samosprávnou činnost města Kroměříže, kancelář úřadu představuje management Městského úřadu Kroměříž. Součástí kanceláře úřadu je oddělení organizace a řízení úřadu, oddělení informačních technologií a útvar personální. Kancelář úřadu  řeší zejména manažerské záležitosti chodu instituce, organizace práce, personalistiku, problematiku mezd, výběrových řízení zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, ale i další provozní záležitosti úřadu včetně krizového řízení či bezpečnosti práce atd.

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu, tj. Kroměříž, Velké náměstí 115, jsou od 1. ledna 2016 připraveny k vyzvednutí na Městském úřadě v Kroměříži, tř. 1. máje 3191, odbor Kancelář úřadu, oddělení informačních technologií, úsek podatelny.

Úplný přehled činností Kanceláře úřadu najdete v organizačním řádu.

 

 

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení organizace a řízení úřadu
Podatelna
Sekretariát
Pracoviště krizového řízení a BOZP, PO, CO
Oblast podpory řízení
Oblast provozní a hospodářské správy
Oddělení personální, mzdové a vzdělávání