Radnice nebude v úterý přístupná hlavním vchodem  tomto článku
Zájemci o „kotlíkové dotace“ mají opět šanci  tomto článku
Do společných nákupů energií je možné se zapojit pouze prostřednictvím radnice, pozor na podomní obchodníky  tomto článku

Odbor finanční

Finanční odbor řídí veškeré finanční záležitosti města a je rozdělen na oddělení finanční účtárny a rozpočtu a oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek. Základním ekonomickým stavebním kamenem města je rozpočet na příslušný rok schválený zastupitelstvem. Finanční odbor rozpočet sestavuje a dohlíží nad jeho dodržováním i průběžnými změnami, vede účetnictví města a dohlíží nad všemi platebními transakcemi. Pod finanční odbor spadá i agenda místních a správních poplatků a vymáhání pohledávek.

Úplný přehled činností Odboru finančního najdete v organizačním řádu.

Městský úřad tímto informuje daňové subjekty, že správní orgány, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují výše popsanou službu.

Městský úřad tímto informuje daňové subjekty, že výše uvedeným způsobem nelze vůči správci daně činit žádná podání, protože k realizaci této možnosti je nezbytný speciální aplikační systém, se kterým správce daně v současné době nepracuje, neboť k tomu není technicky vybaven.

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení finanční účtárny a rozpočtu
Oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek