Zájemci o „kotlíkové dotace“ mají opět šanci  tomto článku
Do společných nákupů energií je možné se zapojit pouze prostřednictvím radnice, pozor na podomní obchodníky  tomto článku

Městská policie

Městskou policii Kroměříž zřizuje zastupitelstvo jakožto nástroj k zabezpečení místního veřejného pořádku. Je to samostatná organizační složka, která podléhá starostovi města a její činnost je dána zákonem o obecní policii a zvláštními právní předpisy. Městská policie má na starosti potlačování kriminálních a sociálně-patologických jevů, zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu, provozuje městský monitorovací systém, má na starosti prevenci kriminality, ale v neposlední řadě je pro občany i pomocníkem ve svízelných situacích a především jejich ochráncem.

Úplný přehled činností Městské policie najdete v organizačním řádu.

 

 

Městská policie

Adresa:

Velké náměstí 33/11, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)