Městská policie

Městskou policii Kroměříž zřizuje zastupitelstvo jakožto nástroj k zabezpečení místního veřejného pořádku. Je to samostatná organizační složka, která podléhá starostovi města a její činnost je dána zákonem o obecní policii a zvláštními právní předpisy. Městská policie má na starosti potlačování kriminálních a sociálně-patologických jevů, zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu, provozuje městský monitorovací systém, má na starosti prevenci kriminality, ale v neposlední řadě je pro občany i pomocníkem ve svízelných situacích a především jejich ochráncem.

Úplný přehled činností Městské policie najdete v organizačním řádu.

 

 

Městská policie

Adresa:

Velké náměstí 33/11, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)