Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

ČSSD

fileadmin/user_upload/obrazky/zastupitele/Holik.jpg

Účast v komisích a výborech

člen