MUDr. Jarmila Číhalová

zastupitel

Kontakt

Mobilní telefon:

602 585 919

Politická příslušnost

BEZPP - Volba pro Kroměříž

Ročník: 1961

Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, lékařská fakulta

Rodinný stav: vdaná

Povolání: lékařka

Další informace: Od ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem pracovala na OHS v Kroměříž, v letech 1992- 2002 jako ředitelka OHS a okresní hygienička.

Po restrukturalizaci HS v r. 2003 jsem pracovala jako vedoucí pracoviště Zdravotního ústavu.

V zastupitelstvu jsem od r. 2002. K mým zálibám patří cestování, turistika, četba a vaření.