Rada seniorů města Kroměříže

Poradní orgán Rady města Kroměříže v otázkách týkajících se života seniorů a osob se zdravotním postižením.