Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Podrobný postup procesu je uveden na webových stránkách Ministerstva kultury . http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/procesy-upravujici-nakladani-s-pamatkovym-fondem-67382/

Co k tomu potřebuji?

  • Před podáním žádosti o závazné stanovisko na MěÚ vlastník kontaktuje restaurátora, který za úhradu zpracuje restaurátorský záměr opravy kulturní památky.
  • Podat vyplněný formulář žádosti o Závazné stanovisko k restaurování a restaurátorský záměr a doklad o vlastnictví kulturní památky.

Formuláře ke stažení

Osoby