Byty ve vlastnictví města Kroměříže

Město Kroměříž je vlastníkem bytů v domech č. pop. Kotojedská 1011, Kotojedská 1012, Nitranská 4265 a tzv. Račín – U Zámečku č. pop. 2056, 2086, 2130, 2131 a Braunerova 2129.  Dále jsou to byty v domech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel, kde žadatel musí splňovat podmínky,  které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Žádost může podat osoba starší 18 let.

Co k tomu potřebuji?

Podat "žádost o pronájem městského bytu". Žádost musí být podána osobně nebo písemně na formuláři MěÚ Kroměříž.

Formuláře ke stažení

Osoby