Byty v domech zvláštního určení

Byt zvláštního určení a byt v domě zvláštního určení jsou byty, které mají jiný právní režim. Jedná se o klasické nájemní byty, bez zajištěných sociálních služeb. Byty jsou určeny pro soběstačné starobní i invalidní důchodce. Podmínky nájmu bytu jsou stanoveny Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nájemní smlouvou uzavřenou s nájemcem pro daný byt. Každý návrh na uzavření nové nájemní smlouvy po uvolnění bytu musí být projednán v bytové komisi a následně schválen v Radě města Kroměříže.

Co k tomu potřebuji?

Podat "žádost o pronájem bytu  v domě zvláštního určení". Žádost musí být podána osobně nebo písemně na formuláři MěÚ Kroměříž.

Formuláře ke stažení

Osoby