Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Kroměříž. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012, o místních poplatcích. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území Kroměříže, a to za účelem léčení nebo rekreace. Tento poplatek vybírá ubytovatel a městu Kroměříž převede ubytovatel. 

Co k tomu potřebuji?

  • podat vyúčování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Formuláře jsou automaticky rozesílány provozovatelům ubytovacích služeb ke konci každého čtvrtletí.

Formuláře ke stažení

Osoby