Závazná stanoviska vydaná v roce 2016 dle § 11 odst. 3 zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší