Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003161

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu:       1. 6. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2018

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 570 905 Kč

Dotace EU:                5 585 269 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce dotace: 985 636 Kč (15 %)

Stručný obsah projektu

Projekt podpoří řešení zlepšení systému sběru bioodpadů ve městě Kroměříži prostřednictvím zajištění domácího kompostování v lokalitách, které jsou k tomu vhodné.

Bude pořízeno 2 137 kompostérů o objemu 900 l, které budou zapůjčeny do jednotlivých domácností.

Cílem projektu je pořízení kompostérů na území Zlínského kraje.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 1 153 tun za rok.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ - FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kontaktní osoba

Ing. Pavlína Cveková

tel.: 573 321 285