Zastupitelstvo města

Online přenos je dostupný pouze v době jednání zastupitelstva města Kroměříže.

Členové zastupitelstva města Kroměříže: