Město Kroměříž

Oficiální stránky naleznete na adrese www.mesto-kromeriz.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení

Informace pro návštěvníky>Všechna místa>Úřady>Okresní správa sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení

Zpět na předchozí stránku

Okresní správa sociálního zabezpečení

Adresa - Generála Svobody 1190/2, Kroměříž 767 01 | Telefon - 573 516 111, Fax - 573 330 148
E-mail - posta.KM@cssz.cz (epodatelna) | Více informací - http://www.cssz.cz/kontakty/kontakty_zl.asp | Autor záznamu - Dagmar Skopalová
Okresní správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení je orgánem státní správy řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

Číslo účtu pro placení pojistného: 1011-17925691/0710
 

OSSZ Kroměříž - informačního střediska a podatelny

Pondělí 8:00 - 17:00 -
Úterý 8:00 - 16:00 -
Středa 8:00 - 17:00 -
Čtvrtek 8:00 - 16:00 -
Pátek 8:00 - 14:00 -

OSSZ Kroměříž - úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 8:00 - 17:00 -
Úterý 8:00 - 14:00 -
Středa 8:00 - 17:00 -
Čtvrtek 8:00 - 14:00 -
Pátek 8:00 - 13:00 -

Zařazení podle typu

Místa > Úřady


| informace o obsahu www stránek - web@mesto-kromeriz.cz | překlad - www.branik.org | upozornění - Odkazy vedoucí mimo tyto stránky jsou otevírány v novém okně
| grafika a aplikace | DUNA Graphics, s.r.o. | WAUDIT.CZ sledování návštěvnosti - WAUDIT.CZ

| Město Kroměříž | Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž | telefon spojovatelka - 573 321 111 | fax - 573 331 481 | e-mail - meu@mesto-kromeriz.cz

Adresa stránky : www.mesto-kromeriz.cz/misto.asp?typ=92&kod=397&modul=navstevnik&map=19

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
(telefon - spojovatelka) 573 321 111 (fax) 573 331 481 (e-mail) meu@mesto-kromeriz.cz