Kontakty na úředníky

  A  B


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  sociální pracovnice  evidence a změny v registru vozidel


  C

  čistota města, hřbitovy


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  projektový manažer
  registr řidičů


  Č

  veřejný opatrovník  D

  evidence a změny v registru vozidel


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zástupce městské policie

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  F  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby  údržba místních komunikací, dopravní značení


  územní plánování  G  opravy komunikací a příprava staveb  právnička úřadu  H

  referentka pro vzdělávání


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  zvlášní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  příjmová pokladna


  odpadové hospodářství


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež  občanské průkazy


  I

  sociální pracovník


  J  sociální pracovník
  K
  administrativní pracovnice  vymáhání pohledávek  sociální pracovnice


  zkušební komisař


  pojištění vozidel  přestupková agenda
  památková péče


  ředitel městské policie
  tajemnice městského úřadu


  projektový manažer  L  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)


  územní plánování
  sociální pracovnice


  M
  územní plánování


  evidence a změny v registru vozidel


  sociální pracovnice
  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění
  projektový manažer


  referent odboru (registrace, administrativa)
  přestupková agenda


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  N  referent (ochrana ovzduší)
  projednávání přestupků


  O


  referent (ochrana vod)


  P

  administrativní pracovnice


  veřejný opatrovník  vymáhání pohledávek


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projektový manažer  referent pro krizové řízení  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací
  R


  sociální pracovnice
  sociální pracovnice


  S

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  přestupková agenda


  zástupce městské policie


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  administrativa

  uvolněný předseda výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu RMK  interní auditorka


  pracovník komunitního plánování  odpadové hospodářství


  sociální pracovnice


  referent (ochrana ZPF)  referent, cyklokoordinátor


  památková péče  projektový manažer


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  Š

  referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel

  T

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  tísňové volání

  156

  vydávání koordinovaných stanovisek


  referent odboru (správní agendy)  U

  referent (ochrana vod)


  V

  referent (správa lesů)  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  referent (ochrana vod)


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  příjmová pokladna


  Z

  vymáhání pohledávek

  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
  vedoucí odboru


  Ž

  uvolněný předseda výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu RMK


  tajemnice městského úřadu
  projektový manažer


  projektový manažer

  referentka pro vzdělávání

  referent pro krizové řízení
  administrativní pracovnice  přestupková agenda


  přestupková agenda


  přestupková agenda, zprávy o pověsti občanů


  přestupková agenda


  pojištění vozidel


  registr řidičů  zkušební komisař  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  zvlášní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění


  občanské průkazy  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel  administrativa  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  památková péče


  památková péče

  příjmová pokladna


  příjmová pokladna

  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství
  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (správní agendy)  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání  údržba místních komunikací, dopravní značení


  čistota města, hřbitovy
  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby  opravy komunikací a příprava staveb  referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)


  referent (správa lesů)


  referent (ochrana ZPF)


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)


  vydávání koordinovaných stanovisek

  referent (ochrana ovzduší)


  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)  referent (ochrana vod)


  projektový manažer
  pracovník komunitního plánování

  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovník


  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  veřejný opatrovník


  veřejný opatrovník  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé  administrativní pracovnice  referent, cyklokoordinátor


  projektový manažer


  projektový manažer  interní auditorka


  vedoucí odboru
  právnička úřadu


  ředitel městské policie


  zástupce městské policie


  zástupce městské policie


  tísňové volání

  156