Kontakty na úředníky

  A  B


  referent odboru (registrace, administrativa)  referent odboru (registrace, administrativa)


  sociální pracovnice  evidence a změny v registru vozidel


  C

  čistota města, hřbitovy


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  vedoucí oddělení
  registr řidičů


  Č

  veřejný opatrovník  D

  evidence a změny v registru vozidel  referent odboru (kontrolní a správní činnost)  zástupce městské policie
  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  F  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby  údržba místních komunikací, dopravní značení


  územní plánování  G  opravy komunikací a příprava staveb

  H

  referentka pro vzdělávání


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  zvlášní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  příjmová pokladna

  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež  občanské průkazy


  J  sociální pracovník
  K
  sociální pracovnice, veřejný opatrovník


  přestupková agenda  vymáhání pohledávek  zkušební komisař


  projektový manažer


  pojištění vozidel


  památková péče


  ředitel městské policie
  tajemnice městského úřadu  L  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)


  územní plánování
  sociální pracovnice


  M

  referent odboru

  územní plánování


  evidence a změny v registru vozidel


  sociální pracovnice


  vedoucí odboru - pověřená vedením  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění
  referent odboru (registrace, administrativa)
  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  N  referent (ochrana ovzduší)
  projednávání přestupků

  O


  referent (ochrana vod)


  P


  vymáhání pohledávek


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projektový manažer  referent pro krizové řízení  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  vymáhání pohledávek

  R  sociální pracovnice
  sociální pracovnice


  S

  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  projednávání přestupků


  zástupce městské policie


  stížnosti, petice, shromáždění, zprávy o pověsti občanů


  administrativa

  přestupková agenda


  uvolněný předseda výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu RMK
  interní auditorka


  pracovník komunitního plánování  pověřena vedením oddělení


  sociální pracovnice


  referent (ochrana ZPF)  referent, cyklokoordinátor


  památková péče


  odpadové hospodářství  projektový manažer
  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  Š

  odpadové hospodářství

  referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)


  přestupková agenda, jednání s OVM


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  T

  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  tísňové volání

  156

  referent odboru


  vydávání koordinovaných stanovisek


  referent odboru (správní agendy)  U

  referent (ochrana vod)


  V

  referent (správa lesů)  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  odpadové hospodářství  referent (ochrana vod)


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel

  příjmová pokladna


  Z
  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  vedoucí odboru


  Ž

  uvolněný předseda výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu RMK


  tajemnice městského úřadu


  referent odboru

  referent pro krizové řízení  referentka pro vzdělávání

  přestupková agenda, jednání s OVM


  přestupková agenda


  přestupková agenda


  stížnosti, petice, shromáždění, zprávy o pověsti občanů  pojištění vozidel


  registr řidičů  zkušební komisař  stavební řízení,sjezdy,připojení komunikací


  zvlášní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí


  stavební řízení, sjezdy, připojení komunikací


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků


  projednávání přestupků  vymáhání a vrácení řidičských oprávnění

  občanské průkazy
  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, přestavby vozidel


  evidence a změny v registru vozidel, dovozy


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel


  evidence a změny v registru vozidel  administrativa  územní plánování


  územní plánování


  územní plánování


  památková péče


  památková péče

  příjmová pokladna


  příjmová pokladna
  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  vymáhání pohledávek


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství


  odpadové hospodářství
  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (registrace, administrativa)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (kontrolní a správní činnost)


  referent odboru (správní agendy)  zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání  údržba místních komunikací, dopravní značení


  čistota města, hřbitovy
  odpady, dětská hřiště, veřejné osvětlení a válečné hroby  opravy komunikací a příprava staveb


  referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)


  referent (správa lesů)


  referent (ochrana ZPF)


  referent (ochrana přírody a krajiny)


  referent (ochrana přírody a krajiny a ochrana zvířat proti týrání)


  vydávání koordinovaných stanovisek

  referent (ochrana ovzduší)


  referent (ochrana vod)


  referent (ochrana vod)  referent (ochrana vod)


  projektový manažer
  pracovník komunitního plánování


  pověřena vedením oddělení  sociální pracovnice
  sociální pracovnice  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovník


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, kurátorka pro mládež


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče


  sociální pracovnice, náhradní rodinná péče  veřejný opatrovník  sociální pracovnice


  sociální pracovnice


  sociální pracovnice, kurátor pro dospělé


  sociální pracovnice, veřejný opatrovník


  vedoucí odboru - pověřená vedením
  referent, cyklokoordinátor


  vedoucí oddělení


  projektový manažer


  projektový manažer

  referent odboru

  interní auditorka


  vedoucí odboru

  ředitel městské policie


  zástupce městské policie


  zástupce městské policie


  tísňové volání

  156